Anglický tábor nabízí pestrý program pro každého

Začátek odpolední hry. Táborníci fasují mapy, podle kterých se budou později muset orientovat.
I na trhání třešní se najde během dopolední výuky angličtiny čas.
Celodenní výlet - cesta z tábora na vlak do Blatné
Tkalcovský stav a tkaní koberců z látek během výtvarné dílny

Tábor koncipujeme tak, aby si táborníci odvezli co možná nejvíce zážitků. Námi připravovaný program je pestrý a každý si v něm najde to své.

Anglický tábor neznamená, že táborníci tráví veškerý čas v lavicích. Naopak, celý den si užívají v přírodě a spolu s kamarády se věnují nejrůznějším činnostem, kterými angličtna prostupuje velmi nenásilnou a zábavnou formou.

Táborníky čeká zejména

  • Napínavý celotáborový příběh
  • Zábavné pohybové aktivity v rámci odpoledních her v okolí tábořiště
  • Zajímavé a poučné workshopy
  • A mnoho dalšího...

Každé dopoledne je věnováno výuce angličtiny.

Výuka angličtiny na táboře s rodilým mluvčím

Dopolední angličtina probíhá v malých skupinách podle jazykové úrovně a s ohledem na věk. Díky tomu mají táborníci z angličtiny a jejího používání menší obavy, než je tomu při výuce ve škole, kde je žáků na hodině podstatně víc a každý je na různé jazykové úrovni.

Výuku vedou zkušení lektoři a své hodiny mají vždy pečlivě připravené a uzpůsobené potřebám dané skupiny.

Rodilí mluvčí

Výuku angličtiny, vedenou zkušenými lektory, doplňuje rodilý mluvičí, který dětem zprostředkovává autentický zážitek při používání angličtiny v běžném životě.

Podporuje správnou výslovnost a pomáhá překonat nesmělost při vedení hovoru v cizím jazyce. Rodilý mluvčí není k dispozici jen po dobu dopolední angličtiny, ale běžně se účastní i dalšího táborového programu.

Angličtina zábavnou formou celý den

Tábor je angličtinou protkaný. Táborníci se s ní kromě výuky setkávají také při hrách a v celotáborovém příběhu. .

Angličtina program doprovází nenásilně, a pomáhá tak táborníkům vytvořit si k ní pozitivní vztah a naučit se ji vnímat jinak, než jako ten nudný předmět ve škole.

Více o naší koncepci táborové angličtiny…

Odpoledne je věnováno propracovaných táborovým hrám

Odpolední hra na letním dětském táboře s angličtinou - bitva s nepřáteli na způsob larpu

Jsou prázdniny a venku je pěkně. Nenutíme děti sedět v lavicích jako ve škole, ale bereme je do přírody a také výuku prokládáme pohybovými aktivitami.

Do všech pohybových aktivit je angličtina opět nenásilně zakomponována. Vše samozřejmě záleží na věku dané skupiny. Mladší táborníci ztrácí pozornost dříve a propojení vjemu s daným slovíčkem je pro ně přínosnější než pro starší táborníky, ovšem i ti trochu pohybu při výuce ocení.

Na každé odpoledne poté máme připravenou originální hru - aktivitu, během níž si táborníci vyzkouší spolupráci v týmu, což je vede ke zjištění, že každý člen skupiny je důležitý a že bez komunikace nelze dosáhnout společného cíle.

Aktivity nepřichází z čista jasna, jsou tematicky navázané nejen na celotáborový příběh, který všem hrám dodává atmosféru a podporuje dětskou představivost, ale také na znalosti angličtiny nabité během předcházejícího dopoledne.

Zajímá vás jaké příběhy děláme?

Pestrá nabíka volnočasových aktivit

Táborník během keramického workshopu - práce s hrnčířským kruhem
Rukodělné výtvarné dílny na anglickém táboře - drhání náramků
Drhání náramků během večerního workshopu
Táborníci hrající softball během sportovních táborových aktivit
Kukuřičné teepee - výsledek práce táborníků během jednoho z workshopů

Tábor využíváme jako příležitost k tomu, abychom dětem ukázali jak lze kvalitně trávit volný čas.

Na sezení u počítačů a televize mají děti spoustu času během roku. Na táboře se k počítači ani televizi nedostanou, a to je pro nás příležitost ukázat jim, jak lze trávit volný čas jinak.

Workshopy

Workshopy, lze je nepřesně nazývat také výtvarnými dínlami, jsou činnosti, při nichž táborníky seznamujeme s činnostmi, ke kterým by se jinak nemuseli dostat. Jejich počet ani náplň nejsou omezené - vše se odvíjí od toho, co který vedoucí umí (a že se toho vždy sejde hodně), co ho v poslední době zaujalo a o čem si myslí, že by mohlo být pro účastníky přínosné.

Na své si tak vždy přijdou všichni. Pořádáme různé workshopy, náhodně z minulých let:

  • Výroba šperků z korálků
  • Stavba pece a pečení pšeničných placek
  • Žonglování
  • Chození po slacklině (moderní obdoba chůze po provazu)
  • a mnoho dalšího…

Sport

Proto pořádáme mj. sportovní turnaje a přátelské zápasy ve fotbale, frisbee, vybíjené a dalších kolektivních sportech.

Vše samozřejmě probíhá sportovně a čistě pro potěšení ze hry všech zúčastněných.

Koupání a výlety

K létu neodmyslytelně patří koupání a výlety. Když je pěkně a program nám to dovolí, využíváme pěkného počasí i toho, že jsme v krásné přírodě, a vyrazíme k vodě. Táborníky čeká také celodenní výlet.

Táborák, diskotéka a další večerní programy

Co by to bylo za tábor, kdyby na něm chyběl táborák s kytarou a opékáním špekáčků nebo diskotéka? Ani tyto tradiční táborové aktivity u nás nechybí.

Osobní volný čas

Možná to tak nevypadá, ale i na osobní volno se v našem konceptu tábora najde čas. Táborníci mají prostor k tomu, aby se seznamovali s novými kamarády a společně se věnovali tomu, co je baví.

Od nás mají k dispozici například výtvarné potřeby, moderní deskové hry či sportovní potřeby.

Přihlaste své dítě!

Využijte letní prázdininy vašich nejmilejších smysluplně na letním dětském táboře s angličtinou.