Anglický tábor nabízí pestrý program pro každého

Začátek odpolední hry. Táborníci fasují mapy, podle kterých se budou později muset orientovat.
I na trhání třešní se najde během dopolední výuky angličtiny čas.
Celodenní výlet - cesta z tábora na vlak do Blatné.
Tkalcovský stav a tkaní koberců z látek během výtvarné dílny.

Náš anglický tábor spojuje tradiční letní pobytový tábor s nenásilnou a zábavnou formou výuky angličtiny.

Děláme tábor, nikoli jazykové soustředění. Snažíme se, aby si u nás táborníci prázdniny pořádně užili a zároveň si přirozenou formou osvojili aktivní komunikaci v cizím jazyce.

Dopoledne věnujeme intenzivnější výuce angličtiny, která probíhá v malých skupinách a kde se táborníci učí nové fráze, slovíčka, ale prohlubují také znalosti gramatiky. Ovšem nikoli ve školních lavicích, ale v přírodě, která je často také inspirací pro nenucené rozhovory a obohacování slovní zásoby.

Výuka angličtiny na anglickém táboře s rodilým mluvčím.

Odpoledne je poté věnováno pohybovým hrám v rámci celotáborové etapové hry. Táborníci jsou zde opět rozděleni do týmů, tentokráte již nikoli dle pokročilosti v jazyce, ale tak, aby týmy bylo vyrovnané a mohli mezi sebou soutěžit. V jednom týmu se tak setkávají táborníci různých věkových kategorií a učí se týmové práci.

Každá odpolední hra probíhá zpravidla 3 hodiny a táborníky zavede do blízkého i vzdálenějšího okolí tábora. Táborníci se učí orientovat podle mapy, plní nejrůznější úkoly v rámci disciplín, a také se vzájemně utkají v rozmanitých bitvách. Žádné skákání v pytli či běh s vajíčkem.

Odpolední hra na letním dětském táboře s angličtinou - bitva s nepřáteli na způsob larpu.

Originální hry, které pro náš anglický tábor připravujeme, čerpají z moderních forem volnočasových aktivit, typu Šifrovací hra, LARP, geocaching, escape room, a dalším. Kombinujeme sport i luštění šifer.

Všechny etapy jsou navíc propojeny originálním detektivním příběhem. Na celou dobu konání tábora se tak táborníci ocitají ve fiktivním světě a potkávají se s celou řadou postav a stávají se diváky i účastníky řady interaktivních a divadelních scének. Úředním jazykem fiktivního světa je, jak jinak, angličtina. Táborníci jsou nuceni s potavami komunikovat a angličtinu tak využívají v rámci hry. Bez ní se jim uspět nepodaří.

Táborník během keramického workshopu - práce s hrnčířským kruhem.
Rukodělné výtvarné dílny na anglickém táboře - drhání náramků.
Drhání náramků během večerního workshopu.
Táborníci hrající softball během sportovních táborových aktivit.
Kukuřičné teepee - výsledek práce táborníků anglického tábora během jednoho z workshopů.

Volný čas mezi dopolední výukou a každodenní odpolední hrou vyplňují rozmanité workshopové či sportovní aktivity. Dojde samozřejmě také na táborák či stále populárnější diskotéku. Nechybí ani koupání či celodenní výlet.