Nové Křečany

Tábořiště obklopené krásnou přírodou Šluknovského výběžku. Poskytuje nám dokonalé zázemí pro výuku i hry.

1.7.–15.7. 2017

Jako vždy, začínáme první sobotu po vysvědčení. Jedeme na 14 dnů plných angličtiny, her, workshopů, zábavy a kamarádů.

Zkušení vedoucí

V současném složení budeme letos pořádat již 5. ročník našeho tábora. S pořádáním táborů ovšem máme zkušenosti již od roku 2003.

40–60 táborníků

Počet táborníků je zvolen tak, abychom se všichni navzájem znali jménem a zároveň tak, aby se každý měl s kým kamarádit.

Celotáborová hra neboli příběh...

Téma zastřešující veškeré táborové dění.

Celotáborová hra a její téma – tedy příběh, jak my to nazýváme – je vedle angličtiny dalším základním kamenem našeho programu. Pro každý rok připravujeme nový napínavý detektivní příběh, který na táboře před dětmi ožívá kostýmovanými scénkami hranými v angličtině, jak jinak.

Příběh zastřešuje veškeré táborové dění. Táborníci si o něm povídají na angličtině, během dne jsou diváky i aktéry několika scének a odpolední hra má vždy s příběhem úzkou souvislost. Příběhy jsou jedním z důvodů, proč se k nám táborníci rádi vrací a těší se na další tábor.

Madhouse 2016

Ústav pro duševně choré bývá obyčejně pokojné místo, kde je možné najít ztracenou duševní rovnováhu. Je to oáza klidu za zamčenými dveřmi, zahrada ticha obehnaná vysokou zdí, svět sám pro sebe, v němž je čas utlumen léky a plyne si nerušeně a pomalu. Neměnný řád tam obvykle nemůže nic ani nikdo narušit.

Vydejte se proto s námi zjistit, co na jedno takové místo na sklonku 19. století přivádí věhlasného detektiva: chce tam najít svůj vnitřní klid, řešení zapeklité záhady, nebo snad úplně něco jiného? Chcete vědět, co asi objeví a jestli se z toho nakonec ještě všichni nezblázníme? Pojeďte s námi! Dawn of something new! New day, no tomorrow! Madhouse!

Jaké byly příběhy v minulých letech?

The Shift 2015

Loni jste s námi vstoupili do světa pohádek! Do světa, kde vládne hodný Pan Král, Karkulka pomáhá babičce a Zlatovláska trpělivě čeká na svého zachránce ve věži... ale počkat, něco je špatně! Něco, nebo spíš někdo, sem nepatří! Je tohle opravdu to království, kde dobro vždy zvítězí, zlé čarodějnice shoří v peci a všichni nakonec žijí šťastně až do smrti? Vydejte se s námi na strhující a dobrodružnou cestu plnou akce, intrik, zvratů a nečekaných odhalení. V pohádkovém světě je možné všechno, a naopak nikdy není nic takové, jak to na první pohled vypadá... Fairy tale is over.

The Hotel 2014

V roce 2014 jsme se vydali do romantického hotelu California, umístěného v krásné přírodě uprostřed hlubokých lesů. Všichni, kdo hotel navštívili, údajně hovoří o skoro neskutečné atmosféře, která osvobozuje mysl i tělo a se kterou se jen těžko loučí.

O hotelu California, jak už to bývá, kolují různé pověry, podivné zvěsti i zaručeně pravdivá svědectví. Klasické příběhy plné duchů, podezřelého služebnictva, stále zamčených pokojů nebo nevysvětlitelných zmizení.

My jsme se ale povídačkami pro malé děti zastrašit nenechali a pobyt v hotelu jsme si náležitě užili…

 • Dopolední výuka angličtiny

  Každé dopoledne je věnováno výuce angličtiny. Ta probíhá v malých skupinách podle jazykové úrovně a s ohledem na věk.

  Díky tomu mají táborníci z angličtiny a jejího používání menší obavy, než je tomu při výuce ve škole, kde je žáků na hodině podstatně víc a každý je na různé jazykové úrovni.

  Výuku vedou zkušení lektoři a své hodiny mají vždy pečlivě připravené a uzpůsobené potřebám dané skupiny.

 • Rodilí mluvčí

  Výuku angličtiny, vedenou zkušenými lektory, doplňuje rodilý mluvičí, který dětem zprostředkovává autentický zážitek při používání angličtiny v běžném životě.

  Podporuje správnou výslovnost a pomáhá překonat nesmělost při vedení hovoru v cizím jazyce. Rodilý mluvčí není k dispozici jen po dobu dopolední angličtiny, ale běžně se účastní i dalšího táborového programu.

 • Angličtina zábavnou formou celý den

  Tábor je angličtinou protkaný. Táborníci se s ní kromě výuky setkávají také při hrách a v celotáborovém příběhu. .

  Angličtina program doprovází nenásilně, a pomáhá tak táborníkům vytvořit si k ní pozitivní vztah a naučit se ji vnímat jinak, než jako ten nudný předmět ve škole.

 • Pohybové hry při výuce angličtiny

  Jsou prázdniny a venku bývá pěkně. Nenutíme děti sedět v lavicích jako ve škole, ale bereme je do přírody a výuku prokládáme pohybovými aktivitami, do kterých je angličtina opět nenásilně zakomponována.

  Vše samozřejmě záleží na věku dané skupiny. Mladší táborníci ztrácí pozornost dříve a propojení vjemu s daným slovíčkem je pro ně přínosnější než pro starší táborníky, ovšem i ti trochu pohybu při výuce ocení.

 • Odpolední celotáborová hra

  Odpoledni vévodí pohyb a nejrůznější aktivity, při nichž je angličtina stále přítomna.

  Na každé odpoledne máme připravenou originální hru - aktivitu, během níž si táborníci vyzkouší spolupráci v týmu, což je vede ke zjištění, že každý člen skupiny je důležitý a že bez komunikace nelze dosáhnout společného cíle.

  Aktivity nepřichází z čista jasna, jsou tematicky navázané nejen na celotáborový příběh, který všem hrám dodává atmosféru a podporuje dětskou představivost, ale také na znalosti angličtiny nabité během předcházejícího dopoledne.

 • Workshopy, lze je nepřesně nazývat také výtvarnými dínlami, jsou činnosti, při nichž táborníky seznamujeme s činnostmi, ke kterým by se jinak nemuseli dostat. Jejich počet ani náplň nejsou omezené - vše se odvíjí od toho, co který vedoucí umí (a že se toho vždy sejde hodně), co ho v poslední době zaujalo a o čem si myslí, že by mohlo být pro účastníky přínosné.

  Na své si tak vždy přijdou všichni. Pořádáme různé workshopy, náhodně z minulých let:

  • Výroba šperků z korálků
  • Stavba pece a pečení pšeničných placek
  • Žonglování
  • Chození po slacklině (moderní obdoba chůze po provazu)
  • ...
 • Sport

  Na sezení u počítačů a televize mají děti spoustu času během roku. Na táboře se k počítači ani televizi nedostanou, a to je pro nás příležitost ukázat jim, jak lze trávit volný čas jinak. Proto pořádáme mj. sportovní turnaje a přátelské zápasy ve fotbale, frisbee, vybíjené a dalších kolektivních sportech.

  Vše samozřejmě probíhá sportovně a čistě pro potěšení ze hry všech zúčastněných.

 • Koupání

  K létu neodmyslytelně patří koupání. Když je pěkně a program nám to dovolí, využíváme pěkného počasí i toho, že jsme v jižních čechách, kraji plném rybníků, a k tomu nejbližšímu vyrazíme.

 • Osobní volný čas

  Možná to tak nevypadá, ale i na osobní volno se v našem konceptu tábora najde čas. Táborníci mají prostor k tomu, aby se seznamovali s novými kamarády a společně se věnovali tomu, co je baví.

  Od nás mají k dispozici například výtvarné potřeby, moderní deskové hry či sportovní potřeby.

Nabitý program

Tábor vždy koncipujeme tak, aby si táborníci odvezli co možná nejvíce zážitků. Námi připravovaný program je pestrý a každý si v něm najde to své.

Anglický tábor neznamená, že táborníci tráví veškerý čas v lavicích. Naopak, celý den si užívají v přírodě a spolu s kamarády se věnují nejrůznějším činnostem, kterými angličtna prostupuje velmi nenásilnou a zábavnou formou.

Táborníky čeká zejména

 • Napínavý celotáborový příběh
 • Zábavné pohybové aktivity v rámci odpoledních her v okolí tábořiště
 • Zajímavé a poučné workshopy
 • A mnoho dalšího...

Výuka angličtiny zábavnou a nenásilnou formou - rodilí mluvčí

Jak učíme angličtinu na anglickém táboře

Děti sedící v přírodě na dopolední výuce angličtiny
Dopolední výuka angličtiny v přírodě u nejpokročilejších táborníků.

Výuka angličtiny

Angličtinu se na našem táboře učíme téměř každé dopoledne. Lekce trvají 3–4 hodiny, vyučovací doba je závislá na únavě dětí. Pokud to počasí dovolí, učíme se v přírodě – na louce nebo v lese, před deštěm býváme nuceni schovat se v zastřešených prostorách tábořiště.

Specifický přístup

Ve výuce se snažíme o individualizovaný přístup k dětem. Vycházíme z jejich věku, zájmů a dosažené úrovně znalosti angličtiny. Podle těchto kritérií je rozdělujeme na skupinky čítající kolem 10 dětí, v nichž se pak celé dva týdny učí. Rozdělení do skupin umožňuje každému dítěti, aby pracovalo podle svých jazykových možností, zájmů a tempa. Lektor se zase v početně menší skupině může lépe soustředit na potřeby jednotlivce.


Komunikace a praktické využití angličtiny – rodilí mluvčí

Při výuce klademe důraz na komunikaci a praktické využití angličtiny. To ovšem neznamená, že bychom rezignovali na gramatiku – vždyť bez její znalosti komunikovat nelze. Využíváme metody projektového a inscenačního vyučování, spočívající v aplikaci anglického jazyka na řešení modelových situací, připomínajících ty, s nimiž se děti setkávají v běžném životě. Skrze tyto situace si tedy děti zkouší uplatňovat angličtinu v praxi.

S rozvojem komunikačních dovedností nemálo pomáhají rodilí mluvčí, kteří se našeho tábora účastní. Nezapojují se jen do dopolední výuky angličtiny, ale jsou s námi na táboře pořád, například i během odpoledních her. Dětem pomáhají s přízvukem a umožňují jim angličtinu zažít jako skutečný dorozumívací prostředek.

Gramatika zajímavou formou

Gramatiku a slovíčka, která děti potřebují znát k tomu, aby mohly dané modelové situace řešit, si osvojují metodou didaktické hry, tedy pro ně atraktivní, zábavnou a příjemnou formou.

Práce ve skupině

Výše uvedené metody umožňují, aby děti pracovaly ve skupině. Díky této organizační formě výuky se učí nejen anglickému jazyku, ale také spolupráci, sebeovládání a komunikaci s ostatními.

Děti spolupracující na tvorbě plakátu
Spolupráce mladších táborníků na projektu během dopolední výuky angličtiny.

Vedoucí

Tábor pořádáme pod hlavičkou občanského sdružení PearFaction, které zaštiťuje veškeré naše aktivity.

Kolem tábora se nám podařilo vytvořit sehranou partu nadšených a hlavně zkušených vedoucích.

Většina z nás se zná ještě z dětských let, kdy jsme společně jezdili na tábory se stejným zaměřením, které nyní sami pořádáme. Nejen proto nám tábory vždy tak perfektně klapou.

Speaker 1

Jakub Kuchař, 30 let

Hlavní vedoucí

Speaker 2

David Biňovec, 30 let

Zástupce hlavního vedoucího

Speaker 3

Barbora Biňovcová, 30 let

Zdravotnice, vystudovaná porodní asistenka

Speaker 4

Jan Vejvoda, 29 let

Lektor angličtiny, tlumočník a překladatel

Speaker 5

Barbora Biňovcová, 28 let

Koordinátorka výuky angličtiny na táboře, studentka učitelství češtiny jako cizího jazyka

Speaker 6

Anežka Prokopová, 26 let

Lektorka angličtiny, studuje architekturu v Nizozemí

Speaker 1

Alexandra Seidlová, 24 let

Lektorka, koordinátorka volnočasových aktivit; studentka Přírodovědecké fakulty UK

Speaker 2

Víťa Inquort, 23 let

Koordinátor odpoledních her; student Právnické fakulty UK

Speaker 5

Verča Šmerdová, 20 let

Vedoucí

Speaker 4

Sára Slavíčková, 19 let

Vedoucí

Speaker 4

Lukáš Řasa, 28 let

Vedoucí

Speaker 4

Viktor John, 17 let

Praktikant

Speaker 4

Adéla Slaná, 17 let

Praktikantka

Speaker 4

Karolína Silberová, 16 let

Praktikantka

Speaker 4

Vláďa Tuček, 16 let

Praktikant

F.A.Q

Víme, na co se rodiče táborníků nejčastěji ptají - zde jsou vaše odpovědi!

 • Pořádáte více turnusů?

  Bohužel, každoročně vypisujeme pouze jediný turnus a to tak, že začátek tábora je první sobotu po vysvědčení. Na více běhů tábora nemáme lidsky kapacitu - vše co s táborem souvisí si zajišťujeme svépomocí během svého volného času a na tábor samotný si bereme v práci dovolenou. Pokud vám ovšem termín tábora nevyhovuje, není problém posunout příjezd či odjezd táborníka z/na tábor o pár dnů - neváhejte nás v takovém případě kontaktovat.
 • Na jakou adresu mohou poslat mému dítěti dopis / balík?

  Adresa tábora je následující:
  {Jméno adresáta}
  Letní tábor PearFaction
  Chata Sempra
  Nové Křečany 88
  407 61 Nové Křečany
  Nezapmeňte uvést jméno adresáta, ať víme, komu dopis předat.
 • Je Váš anglický tábor vhodný i pro mé dítě, které neumí anglicky?

  Určitě! Náš tábor je vhodný pro všechny děti bez ohledu na úroveň znalosti anglického jazyka. Děti jsou na začátku rozděleny do skupin podle toho, jak umí anglicky. Tím je zaručeno, že se každému dostane přiměřené péče. Více informací o tom, jak učíme angličtinu.
 • Je Váš jazykový tábor vhodný i pro mé dítě, které má problémy s angličtinou ve škole?

  Velmi často se stává, že mají děti problémy ve škole kvůli nízké úrovni vnitřní motivace. Naším cílem je přesvědčit děti o tom, že učit se anglicky má svůj smysl a praktické využití. To je jeden z důvodů, proč s námi každoročně jezdí školení rodilí mluvčí. Děti tak mají možnost na vlastní kůži zažít, že se v určitých situacích bez angličtiny neobejdou. Ovšem pokud se jen trochu snaží, můžou s nimi zažít i spoustu legrace!
 • Organizujete pro děti noční bojovky/hry?

  Ano, několikrát v průběhu tábora čeká děti i noční dobrodružství. Jsme ovšem soudní a uvědomujeme si možné negativní dopady takových her na děti. Proto noční bojovky nejsou nijak drastické ani náročné.
 • Rádi bychom naše dítě na tábor s angličtinou přivezli později/odvezli dříve. Je to možné?

  Pokud se jedná pouze o několik dní, dohoda s hlavním vedoucím je možná. Považujeme ovšem za důležité upozornit vás, že jsou s tím spojeny určité potíže pro vedoucí i pro dítě. Pro děti je náročné zapojit se do táborového chodu se zpožděním. Na druhou stranu děti obvykle mrzí, mají-li program opustit právě ve chvíli, kdy graduje.
 • Můžeme naše dítě na anglickém táboře navštívit?

  Návštěvy na táboře nedoporučujeme – nepůsobí dobře na psychický stav dětí a narušují chod tábora. Návštěvy jsou proto povoleny jen ve výjimečných případech na základě osobní domluvy s hlavním vedoucím, a to v předem sjednaný termín.
 • Seznam věcí na tábor

  Seznam je pochopitelně pouze orientační, zejména u menších dětí je však vhodné jej co nejpřesněji dodržet.

  Všechny děti:
  Oblečení:
  • Spodní prádlo – 14x
  • Ponožky – 14x
  • Tílko – 3x
  • Trička – krátký rukáv 7x, dlouhý rukáv 4x
  • Svetr – 1x
  • Tepláková bunda, mikina – 3x
  • Kraťasy – 4x
  • Kalhoty – 2x
  • Tepláky – 3x
  • Nepromokavá bunda – 1x
  • Pyžamo – 3x
  • Ručník – 2x
  • Osuška – 1x
  • Čepice proti slunci – nutné!
  • Šátek (na hry) – 2x
  • Pláštěnka
  • Plavky
  Obuv:
  • Pevné boty
  • Holínky nebo jiné nepromakavé boty
  • Tenisky 2x
  • Sandály
  • Přezůvky (nejlépe s uzavřenou patou, pantofle jsou nevhodné)
  Hygienické potřeby:
  • Kartáček a pasta na zuby
  • Hřeben
  • Mýdlo
  • Šampón
  • Kapesníky – celé balení
  • Opalovací krém
  Psací potřeby:
  • Fixy nebo pastelky
  • Propiska
  • Blok
  • Pohledy nebo obálky (s nadepsanou adresou)
  Ostatní věci:
  • Pytel na špinavé prádlo
  • Malý batůžek
  • Láhev na pití
  • Baterka
  • Maska na karneval
  • Prací prostředek
  • Průkazka pojišťence
  Malé děti:

  Pláštěnka, holínky a opalovací krém jsou opravdu nutné!

  Plovací kruh pro neplavce

  Všechny (!) věci označte, prosím, stejnou značkou. Značka musí být na všech věcech zřetelně vidět! Seznam věcí vlepte do zavazadla. Dbejte prosím na to, aby seznam odpovídal skutečnosti.

  Doporučené kapesné: 400,- až 600,- Kč

  Za cennosti (např. elektronika, dražší šperky apod.) neručíme, nedoporučujeme je proto na tábor brát. Cennější věci a peníze si mohou děti uschovat u vedoucích.

 • Jak s mobilními telefony?

  Z našich bohatých zkušenostní jednoznačně vyplývá, že mobilní telefony na táboře dělají jen neplechu. Nicméně je zcela nezakazujeme, ale nastavujeme relativně přísný režim mobilních telefonů. Telefony na táboře po příjezdu od táborníků vybereme a vracíme je zpět v předem domluvených termínech s ohledem na program (zhruba jednou za tři dny na 2-3 hodiny). O termínech jsou informováni jak táborníci tak i rodiče. Pokud se rodiče potřebují naléhavě spojit se svým dítětem, není problém zavolat některému z vedoucích a ten kontakt zprostředkuje.
 • Kterou denní dobu mohou rodiče telefonovat vedoucím?

  Hlavní vedoucí bude na telefonu k dispozici rodičům denně od devíti do deseti večer. Pokud byste měli jakýkoli dotaz, neostýchejte se zeptat!
 • Mé dítě jede poprvé na tábor, zvládne celých čtrnáct dní?

  Opravdu se někdy stává, že se dětem zasteskne po rodičích. Naše zkušenost je ale taková, že na táboře mají děti čas navázat dostatek kvalitních vztahů, díky nimž se v kolektivu cítí dobře. Po několika prvních dnech obvykle teskných chvilek rychle ubývá.
 • Drží se na táboře s angličtinou noční hlídky?

  Pravidelné noční hlídky se u nás nedrží. Může se ovšem stát, že si okolnosti táborové hry vyžádají ostražitost dětí (zejména starších) i po večerce.
 • Jaký je celkový počet dětí na jazykovém táboře? Najde si mé dítě kamarády?

  Na tábor jezdí maximálně 60 táborníků. Je to dostatečně malý počet na to, aby se všichni mezi sebou znali. Přitom je to dost dětí na to, aby si dítě každého věku mohlo vybrat, s kým se bude kamarádit.
 • Odjíždíte odjinud než z Prahy?

  Ne. Občanské sdružení PearFaction zajišťuje dopravu z Prahy do tábořiště a zpět, a to podle propozic, které budou zveřejněny na internetových stránkách s dostatečným časovým předstihem. Pokud nejste z Prahy, máte dvě možnosti. Buď můžete ve stanovený čas své dítě dopravit na místo odjezdu autobusu, nebo je po dohodě s hlavním vedoucím přivézt až na tábor. Totéž platí i pro návrat z tábora.
 • Podle čeho se děti rozdělují do skupin?

  Vzhledem k tomu, že činnosti na táboře jsou velmi různorodé, používáme trojí dělení do skupin. Do skupin na angličtinu dělíme děti podle jejich jazykové úrovně bez ohledu na věk. Zajišťujeme tak každému dostatečně podnětné prostředí pro jeho vlastní zdokonalení v jazyce. Pro potřeby celotáborové hry (a tedy každodenního odpoledního programu) jsou děti rozděleny do šesti skupin tak, aby byly skupiny pokud možno vyrovnané co se týče věku, znalosti angličtiny i síly. Navíc využíváme ještě tzv. dělení „velký-malý“. Vytváříme malé, dvou- až tříčlenné věkově smíšené skupiny. Kromě toho, že se hodí pro některé naše hry, má toto dělení ještě další význam. „Velký“ má svého „malého“ tak trochu na starost. Pomáhá mu být všude včas, udržet pořádek ve věcech, zabalit při odjezdu. Má to velmi pozitivní socializační efekt.
 • Lékařské potvrzení pro tábor

  Lékařské potvrzení je platné jeden rok od vydání.
  V případě, že se tedy táborník účastní více táborů během letních prázdnin, stačí jedno lékařské povrzení na všechny tábory. Také v případě, že se před naším táborem účastní školy v přírodě, soustředění, zájezdu se sborem či jiného pobytu kde organizátor požaduje lékařské potvrzení o tom, že se účastník může pobytu zůčastnit, je možné toto potvrzení použít i na náš tábor.Jediné, co je v takovém případě poté nutné vyplnit znovu, je čestné prohlášení zákoných zástupců o tzv. bezinfekčnosti.
  Lékařské povrzení si můžete stáhnout kliknutím na tento odkaz.

Cena tábora zahrnuje

 • Rodilí mluvčí
 • Dopolední výuka angličtiny
 • Ubytování v chatkách
 • Strava 5x denně
 • Pomůcky a materiál pro volnočasové aktivity
 • Celodenní výlet
 • Doprava z a do Prahy

14 denní letní tábor s angličtinou

 • Rodilí mluvčí
 • Dopolední výuka angličtiny
 • Ubytování v chatkách
 • Strava 5x denně
 • Pomůcky a materiál pro volnočasové aktivity
 • Celodenní výlet
 • Doprava z a do Prahy
6000 Kč

Přihlaste své dítě!

Využijte letní prázdininy vašich nejmilejších smysluplně na letním dětském táboře s angličtinou.

Kontaktní údaje

Adresa pro zasílání pošty na tábor
{Jméno adresáta}
Letní tábor PearFaction
Chata Sempra
Nové Křečany 88
407 61 Nové Křečany
Adresa občanského sdružení
PearFaction
Javorová 313
Vestec
252 42
E-mailová adresa:
info@pearfaction.cz
Telefon:
+420 602 266 884
IČ:
01417941
Bankovní účet (CZK):
2600380093/2010 (FIO)
Bankovní účet (EUR – pro platby ze Slovenska):
2600380093/8330 (FIO)

PearFaction na sociálních sítích